Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

معرفی واحد تغذیه

این واحد با هدف تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن، مسئوليت تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی را بر عهده دارد. رزرو، شارژ و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها  ازطریق سیستم اتوماسیون تغذیه وهمچنين بصورت اينترنتي انجام میپذیرد.

شرح وظایف

نظارت بر عملکرد اتوماسیون  و  واحد نظارت بر مواد غذایی

تهیه آمار پخت به صورت هفتگی و ابلاغ آن به پیمانکار و مدیریت دانشجویی

نظارت بر انجام صحیح  کلیه امور وابسته به واحد تغذیه   

تهیه صورت وضعیت عملکرد پیمانکار طرف قرارداد

ارائه راهکاردرزمینه بهبودامور تغذیه در جهت بهبودشرایط