Menu
 همایش بین رشته ای طب سالمندی، در تاریخ یکم و دوم اسفند ماه 1397 در محل پردیس دا...

همایش بین رشته ای طب سالمندی

همایش بین رشته ای طب سالمندی، در تاریخ یکم و دوم اسفند ماه 1397 در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز برگزار خواهد ش...
1397/08/13 | SuperUser Account | | اخبار دانشجویی | 874 | 0 نظر | print | |

همایش بین رشته ای طب سالمندی، در تاریخ یکم و دوم اسفند ماه 1397 در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز برگزار خواهد شد.

alborzpsychiatary@gmail.com

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو